Wyświetlanie numeru

Zapytanie o kosztorys Proszę o telefon

Proces przemysłowy

Od produkcji do instalacji maszyny

Po zakończeniu prac w biurze projektowym i akceptacji projektu w naszej fabryce, mieszczącej się w miejscu siedziby Spółki w Kraju Loary, uruchomiona zostaje produkcja maszyny.

Suteau-Anver dysponuje działami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 8000 m². W tych w pełni wyposażonych warsztatach 12 pracowników wykonuje produkcję wszystkich części, które zostaną zamontowane w Twojej maszynie. Nasza załoga składa się z przedstawicieli wszystkich specjalności, od obróbki blacharskiej poprzez frezowanie i toczenie, aż po malowanie. Wszyscy oni są niezbędni do tego, abyś mógł korzystać z jakości francuskiego know-how.

Laurent na stanowisku spawania
Damien, Jean-Michel i Sébastien przy produkcji części do maszyn
Thierry podczas malowania
Jocelyn przy zaginarce

Po wyprodukowaniu i zamontowaniu części nasi monterzy przechodzą do etapu obejmującego wszystkie części elektryczne i elektroniczne maszyny. Przeprowadzają oni również regulacje i testy, aby upewnić się, że maszyna jest sprawna i gotowa do użycia.

Po zakończeniu prób urządzenie jest gotowe do wysłania i instalacji w Twoim zakładzie.

Nasz zespół składający się z 14 techników, wyposażony w pojazdy i wszystkie niezbędne urządzenia do transportu i instalacji, pozostaje w gotowości do zapewnienia dostawy w ciągu 24–48 godzin we Francji i za granicą.

Po zainstalowaniu maszyny w Twoim zakładzie nasi technicy przeprowadzają szkolenie operatorów i zapoznają ich z wymaganymi procedurami bezpieczeństwa, zapewniającymi prawidłowe działanie maszyny.

Suteau-Anver oferuje zatem kompleksowe rozwiązania, dzięki którym możesz korzystać z know-how i z maszyn „Made in France”.